Szolgáltatások

Amibe segíteni tudok Önnek

Tevékenységeim:
Építészti műszaki tervezés

Célom, hogy a megrendelői igényeknek maximálisan megfelelő, racionális, a meglévő épített környezetébe illeszkedő, a mai kor műszaki elvárásait kielégítő, fenntartható, környezet- és energiatudatos épületek születhessenek a tervezési munkám során, melyek a későbbiekben magas használati értéket képviselnek .
Építész tervezési szolgáltatások:
• Új lakó-, iroda-, ipari- és mezőgazdasági épületek építészeti műszaki generál tervezése
• Meglévő lakó-, iroda-, ipari- és mezőgazdasági épületek bővítésének, átalakításának, felújításának építészeti műszaki tervezése
• építési engedélyezési illetve településképi bejelentési tervdokumentációk készítése;
• építési kivitelezési (megvalósítási) tervdokumentációk készítése;
Épület felmérés:
• ingatlan felmérés: a meglévő valós állapotról alaprajz, metszet, homlokzati rajz, helyszínrajz, a helyiségekről területkimutatás, valamint fotódokumentáció készítés;
• igény esetén komplett felmérési tervdokumentáció készítés.

Épületenergetikai számítás és tanúsítás, energetikai pályázatok

2012. január 1-jétől már nemcsak az újépítésű ingatlanokhoz, hanem a minden értékesítésre kerülő és tartósan bérbe adott épületre is kötelező az energetikai tanúsítás. Az új épület építésekor minden esetben kötelező a tanúsítvány elkészíttetése, melyről az építtető gondoskodik, legkésőbb a használatbavételi engedély kiadását követő 90 napon belül. 2012. január 1-jét követően meglévő épületek eladáskor és ingatlan egy éven túli bérbeadásakor kötelező a tanúsítvány elkészítése. Ebben az esetben, valamint minden értékesítést megelőzően már a hirdetésnél is fel kell tüntetni az épület energetikai besorolását.
Energetikai pályázatok esetén azok mellékleteként a meglévő állapot energetikai tanúsítása és a tervezett állapotról készített kalkuláció is szükséges.
Az új családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénybevétele esetén szükség van az épület energetikai tanúsítása, ugyanis a kedvezmény összege függ az épület energetikai besorolásától.
Vállalom építési, használatbavételi engedélyhez, ingatlan eladáshoz vagy bérbeadáshoz valamint épületenergetikai pályázatokhoz szükséges, 7/2006.(V.24.) TNM rendelet szerinti épületenergetikai számítást és a 176/2008.(VI.30.) kormányrendelet szerinti energetikai minőségtanúsítvány elkészítését.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: http://www.e-epites.hu/energetikai-tanusitas
http://www.muszakiak.hu/tudastar/nevjegyzek/energetikai-auditor
http://csaladi-otthonteremtesi-kedvezmeny.blog.hu/

Építési műszaki ellenőrzés

Az építési műszaki ellenőr az építtető (megbízó) képviselője, feladata elsősorban az építtető (megbízó) érdekeinek, igényeinek, akaratának a képviselete és érvényesítése, illetve ennek keretében mindaz, amire a megbízási szerződése kiterjed.
Az építési műszaki ellenőr a garancia az építtető (megbízó) számára, hogy az építkezés (az építési beruházás, a projekt) műszakilag (szakmailag) és gazdaságilag (pénzügyileg) is jól megvalósuljon.
Eredményes koordinációval az építési műszaki ellenőr biztosítja az építkezés (az építési beruházás, a projekt) teljes időszakában a szervezett, átlátható, nyomon követhető munkavégzést, valamint az építési műszaki ellenőr által vezetett pontos adminisztráció elengedhetelenül szükséges eleme az esetleges későbbi (például a vitatott esetekben szükséges) bizonyítási eljárásoknak.
Magasépítés szakterületen vállalok, korlátozás nélkül, Műszaki Ellenőrzést, igény esetén teljes körű lebonyolítást.

Felelős műszaki vezetés

Minden építési (bejelentési) engedély köteles építőipari kivitelezési munka (új építés, felújítás, korszerűsítés, átalakítás, bővítés) csak az építésügyi szakmai névjegyzékben szereplő felelős műszaki vezető irányításával, szakmai felügyeletével végezhető.
Az építkezés megkezdésének az építésügyi hatósághoz / építésfelügyeleti hatósághoz történő bejelentésekor az építtetőnek egy formanyomtatvány kitöltésével / elektronikus úton be kell jelentenie - a többi adat között - az építkezés felelős műszaki vezetőjének (a vonatkozó jogszabályban előírt) adatait is.
A felelős műszaki vezető felelőssége kiterjed arra, hogy a kivitelezendő épület, épületrész az általa irányított szakmunka a jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kiviteli (megvalósítási) terveknek megfelelően folyjék, továbbá arra is, hogy az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírásokat betartsák és a munkálatokat szakszerűen, a szakma szabályait figyelembe véve, jogszerűen végezzék.
Magasépítés szakterületen vállalok teljes körű Felelős Műszaki Vezetést, projektvezetést.

E-építési napló

Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható hiteles dokumentum, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. Az építési naplót elektronikusan kell vezetni a rendeletben előírt bevezetési ütemezésben. Vállalom az E-építési napló készenlétbehezésének, megnyitásának valamint vezetésének adminisztrálását, építtetők és kivitelezők számára egyaránt.

Látványtervezés

Professzionális 3D látványtervezés: épületek és belső terek fotó-realisztikus modellezése. A tervek alapján elkészítem az épület virtuális modelljét, melyről igénye szerint készülhetnek: - felülnézeti képek - ortogonális képek - perspektivikus képek modellkörnyezetben - perspektivikus képek fotóba illesztve - 3d-s alaprajzok -3d-s animációk.
Az általam tervezett épületekről a látványtervet minden esetben elkészítem, hogy a megrendelő már a tervezés folyamán megismerhesse leendő otthonát!

"Az építészet szellemi magatartás nem csak szakma dolga!"
- Mies van der Rohe